Ekim 2014

HİCAZ VE RAST İLAHİLER & EZANIN TÜRK MUSİKİ KÜLTÜRÜMÜZ İLE BAĞLANTISI (11.10.2014)

KLASİK SAZ ESERLERİ VE İLAHİLER (18.10.2014)