Hakkımızda


"İslam  geleneğinde,  Kur’an  kıraati  ve  Arapça  öğretilen,  hâfız  yetiştirilen  medrese  bölümlerine  Dârülkurrâ  denirdi.  Merkezefendi  Dârulkurrâsı  1608’de Abdülbâki  Paşa  tarafından,  Mimarbaşı  Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırılmıştır.

Dârulkurrâ’nın  mimarisi  klasik  Osmanlı  üslubunu yansıtır. Kare planlıdır. Kubbeli duvarları kesme küfeki  taşıyla  örülmüş,  kuzey  duvarının  eksenindeki basık kemerli kapısıyla alt sırayı oluşturan dikdörtgen pencereler mermer sövelerle çerçevelenmiştir. Bu pencerelerin üzerinde, sivri kemerli ve alçı revzenli tepe pencereleri vardır. Kubbeye geçişi sağlayan tormpların etekleri mukarnaslarla donatılmıştır.

Asıl binaya geçmeden önceki giriş bölümünde dikdörtgen  planlı  türbe  ve  Abdülbâki  Paşa  ile  Sultan Ahmed Camii kürsü şeyhi Mehmed Eşref Efendi’nin (ö. 1880) kabirleri bulunur.

Bir dönem sıbyan mektebi, ardından depo, 1970’li yıllarda  çocuk  kütüphanesi  olarak  kullanılan  bina, daha sonra terk edilmiştir. 2007’de İstanbul Valiliği’nin desteğiyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından restore  edilmiştir.  Günümüzde  Zeytinburnu  Belediyesi  Zeytinburnu  Kültür  ve  Sanat  Merkezi’ne  bağlı olarak, Nağmedâr adıyla musiki meşki için kullanılmaktadır. "